Werkgroep Metaal

Wie zijn wij?
Onze groep bestaat uit onder meer:
• Specialisten die metaalvondsten cultureel en typologisch benaderen,
• Collega’s die technisch onderzoek doen (slakken, productie, analyse metaal, conservering),
• Allrounders die archeologisch metaal als onderdeel van het geheel aan vondsten en in het kader van een vindplaats bestuderen.

Wat is ons doel?
Wij willen de inhoudelijke kwaliteit van specialistische studies over archeologische metaalvondsten verder verbeteren, onder andere door:
• Uitwisseling van informatie,
• Het onderling afstemmen van onze werkwijzen.

Terug naar alle werkgroepen