Werkgroep Bouwmateriaal

Wat is bouwkeramiek?
Bouwkeramiek (of ook wel grofkeramiek genoemd) is een diverse materiaalcategorie. Als containerbegrip overkoepelt bouwkeramiek alle vormen van bouwelementen die vervaardigd zijn uit gebakken klei/aarde. De bekendste vormen zijn keramische dakpannen, bakstenen en tegels.
Het bakken van aarde om solide bouwmaterialen te verkrijgen ontstond in het Oude Nabije Oosten en verspreide zich via de Oude Grieken en de Romeinen tot in onze contreien.
In Nederland neemt het gebruik van bouwkeramiek dus pas een echte vaart vanaf de Romeinse periode en vormde de aanzet tot een eeuwenoude en traditie die zich tot op de dag van vandaag verderzet.

Waarom een werkgroep bouwkeramiek?
Bouwkeramiek is een miskende materiaalcategorie binnen het archeologisch onderzoek. In het verleden werd bouwkeramiek te snel afgeschreven als ordinair bouwpuin zonder wetenschappelijke waarde.
Systematische studie van bouwkeramiek toont echter aan dat bouwkeramiek een waardevolle kennisdrager kan zijn met betrekking tot:
• Bouwtechiek bijdrage aan de reconstructie van gebouwen en bouwtechnieken
• Bouwhistorie bouwkeramiek laat zich veelal goed dateren
• Bouwlogistiek op basis van kwantificatie en herkomstbepaling
Jammer genoeg is de systematische studie van bouwkeramiek nog steeds niet de regel.
Daarom wil deze werkgroep …
• … de studie van bouwkeramiek als valabele archeologische kennisdrager promoten
• … een registratiestandaard voor bouwkeramisch materiaal uitwerken
• … de uitwisseling van gegevens mbt bouwkeramiek bevorderen

Terug naar alle werkgroepen