Werkgroepen

Binnen SAMPL staat het onderzoek naar archeologisch materiaal hoog in het vaandel. Om de specialisten, die de verschillende soorten archeologische vondstmaterialen bestuderen, nader tot elkaar te brengen zijn er verschillende werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen hebben als doel kennis en informatie uit te wisselen om zo het materiaalonderzoek op een hoger plan te tillen. Zo wordt er bijvoorbeeld nagedacht over welke kenmerken van archeologisch materiaal gedocumenteerd moeten worden en hoe dit op een gestandaardiseerde manier vorm te geven.
Wil je hier ook bij betrokken zijn, wordt lid van SAMPL en meld je aan bij de desbetreffende werkgroep!

Werkgroep Contactpersoon
Bouwmateriaal Tim Clerbaut
Handgevormd aardewerk (prehistorisch t/m inheems Romeins) Simone Bloo
Middeleeuwen & Nieuwe tijd aardewerk en glas Aleike van de Venne
Metaal Stijn Heeren
Metaalslak Marijn Stolk
Natuursteen Rob Houkes & Marian Melkert
Prehistorisch en Romeins glas Mieke Tolboom
Romeins aardewerk Joep Hendriks