Werkgroep Romeins aardewerk

Wie zijn wij?

De werkgroep bestaat uit archeologen die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn als specialist Romeins aardewerk. Onder Romeins aardewerk verstaan wij al het aardewerk dat is vervaardigd en gebruikt tussen het tweede decennium voor het begin van de jaartelling en de tweede helft van de 5e eeuw.

Wat is ons doel?

  • Het vormen van een netwerk dat dienst kan doen als een vraagbaak en klankbord voor collega's, zowel specialisten, niet specialisten of geïnteresseerden.
  • Het bevorderen van kennis uitwisseling, o.a. door het onderling verspreiden van nieuwe publicaties en door elkaar op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen binnen ons vakgebied.
  • Actief bijdragen aan de ontwikkeling van het Romeinse aardewerkonderzoek, o.a. door gezamenlijk het toepassen van methoden te bespreken en te werken aan standaarden zodat gegevens beter uitwisselbaar worden.
  • Het bevorderen van het draagvlak voor onderzoek naar Romeins aardewerk, door archeologen én niet-archeologen bewust te maken van het nut van goed aardewerkonderzoek. Het verhaal achter de scherven moet beter en breder vertelt worden!

Wat gaan we doen?

  • Het eerste doel is het opstellen van een hoofdstuk over Romeins aardewerk voor de KNA-Leidraad Anorganisch materiaal.
  • Periodieke bijeenkomsten organiseren om kennis en ideeën uit te wisselen, en natuurlijk aardewerk te bekijken.

Lid worden van SAMPL

Alle archeologische materiaal specialisten kunnen lid worden van SAMPL. Als lid van SAMPL ontvang je regelmatig onze SAMPLnieuwsbrief én krijg je toegang tot het besloten ledendeel van de website.

Binnen SAMPL staat het onderzoek naar archeologisch materiaal hoog in het vaandel. Om de specialisten, die de verschillende soorten archeologische vondstmaterialen bestuderen, nader tot elkaar te brengen zijn er verschillende werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen hebben als doel kennis en informatie uit te wisselen om zo het materiaalonderzoek op een hoger plan te tillen. Zo wordt er bijvoorbeeld nagedacht over welke kenmerken van archeologisch materiaal gedocumenteerd moeten worden en hoe dit op een gestandaardiseerde manier vorm te geven.

Wil je hier ook bij betrokken zijn, wordt dan lid van SAMPL! Klik voor meer informatie op onderstaande button.

Toegang tot het besloten ledendeel voor alle werkgroepen

Als lid ontvang je de SAMPL nieuwbrief met daarin een link naar de registratiepagina van het besloten ledendeel. Hier kun je jezelf registreren en krijg je toegang tot het besloten ledendeel. Heb je de nieuwsbrief met de link niet ontvangen? Neem dan contact op met redactie@sampl.nl

Contactpersonen van de werkgroepen:

Werkgroep Contactpersoon
BouwmateriaalTim Clerbaut
Handgevormd aardewerk (prehistorisch t/m inheems Romeins)Simone Bloo
Middeleeuwen & Nieuwe tijd aardewerk en glasAleike van de Venne
MetaalStijn Heeren & Marijn Stolk
NatuursteenRob Houkes & Marian Melkert
Prehistorisch en Romeins glasMieke Tolboom
Romeins aardewerkJoep Hendriks