Werkgroep Natuursteen

Wie zijn wij?

De Werkgroep bestaat uit specialisten natuursteen binnen de archeologie.
Natuursteen is een belangrijke drager van archeologische informatie, maar speelt helaas en vaak onterecht een ondergeschikte rol bij archeologische onderzoeken. Toch is het de enige anorganische materiaalcategorie die in alle archeologische perioden gebruikt is en die bovendien meestal goed in de bodem bewaard is gebleven. Natuursteen kan informatie geven over uiteenlopende onderwerpen als voedseleconomie, ambachten, activiteitenzones, nieuwe technologieën, (ruil)handel, symboliek en rituelen, maar ook bouwwijzen en veranderingen in esthetische beleving. Aan de hand van de typo-chronologische ontwikkeling binnen sommige artefactgroepen- en typen kunnen bovendien uitspraken worden gedaan over een relatieve datering.

Wat is ons doel?

Het doel van de werkgroep is kwaliteitsverhoging van het natuursteenonderzoek. We willen duidelijk maken wat de potentie van deze belangrijke materiaalgroep is binnen het archeologische onderzoek. Standaardisatie van gebruikte begrippen, classificatie en randvoorwaarden voor de rapportages maakt vergelijkingen mogelijk. Betere waarnemingen, benoemingen en interpretaties vormen de basis voor synthetiserend onderzoek met betrekking tot een tijdsperiode, een regio, een type vindplaats of een artefactgroep.

Hoe willen we dit bereiken?

1) door te komen tot een meer uniforme benadering en classificatie van het materiaal (steensoorten, artefacten, bewerkingssporen, overig gebruik),
2) door het formuleren van randvoorwaarden voor de diverse typen rapportages (waardering, scan, analyse: wat moet zeker vermeld worden?), en
3) ten slotte, maar zeker niet het minst belangrijk, door het verbeteren van de onderlinge communicatie en het uitwisselen van ideeën en ervaring.

Lid worden van SAMPL

Alle archeologische materiaal specialisten kunnen lid worden van SAMPL. Als lid van SAMPL ontvang je regelmatig onze SAMPLnieuwsbrief én krijg je toegang tot het besloten ledendeel van de website.

Binnen SAMPL staat het onderzoek naar archeologisch materiaal hoog in het vaandel. Om de specialisten, die de verschillende soorten archeologische vondstmaterialen bestuderen, nader tot elkaar te brengen zijn er verschillende werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen hebben als doel kennis en informatie uit te wisselen om zo het materiaalonderzoek op een hoger plan te tillen. Zo wordt er bijvoorbeeld nagedacht over welke kenmerken van archeologisch materiaal gedocumenteerd moeten worden en hoe dit op een gestandaardiseerde manier vorm te geven.

Wil je hier ook bij betrokken zijn, wordt dan lid van SAMPL! Klik voor meer informatie op onderstaande button.

Toegang tot het besloten ledendeel voor alle werkgroepen

Als lid ontvang je de SAMPL nieuwbrief met daarin een link naar de registratiepagina van het besloten ledendeel. Hier kun je jezelf registreren en krijg je toegang tot het besloten ledendeel. Heb je de nieuwsbrief met de link niet ontvangen? Neem dan contact op met redactie@sampl.nl

Contactpersonen van de werkgroepen:

Werkgroep Contactpersoon
BouwmateriaalTim Clerbaut
Handgevormd aardewerk (prehistorisch t/m inheems Romeins)Simone Bloo
Middeleeuwen & Nieuwe tijd aardewerk en glasAleike van de Venne
MetaalStijn Heeren & Marijn Stolk
NatuursteenRob Houkes & Marian Melkert
Prehistorisch en Romeins glasMieke Tolboom
Romeins aardewerkJoep Hendriks