Werkgroep Handgevormd aardewerk prehistorisch t/m inheems Romeins

Wie zijn wij?

De werkgroep Handgevormd aardewerk bestaat uit aardewerkspecialisten op het gebeid van de prehistorie tot en met de Romeinse tijd, vooral gericht op het Nederlandse grondgebied maar met internationale kennis.

Wat willen we?

Het doel van de werkgroep is kwaliteitsverhoging van het aardewerkonderzoek. We willen duidelijk maken wat de potentie van deze belangrijke materiaalgroep is binnen het archeologisch onderzoek.

Hoe willen we dit bereiken?

  1. door te komen tot een meer uniforme benadering en classificatie van het materiaal met oog voor diversiteit van werkwijzen van één ieder,
  2. door het formuleren van randvoorwaarden voor de diverse typen rapportages (waardering, scan, analyse: wat moet zeker vermeld worden?)
  3. uitwisseling van kennis, zowel praktisch door het tonen en bespreken van vaatwerk als door uitwisseling en collegiale toets van rapportteksten.

Huidige actieplannen en ideeën: :

  • bijeenkomsten 2x per jaar waarbij een bepaald onderwerp/thema wordt uitgediept
  • opstellen van richtinggevende alinea's voor PvE's met betrekking tot goed aardewerkonderzoek, en vervolg schrijven voor NOaA
  • uitwisseling van publicaties
  • practica van vondstgroepen (aardewerk) die vragen opwerpen bij de onderzoeker bespreken met een grote groep specialisten

Lid worden van SAMPL

Alle archeologische materiaal specialisten kunnen lid worden van SAMPL. Als lid van SAMPL ontvang je regelmatig onze SAMPLnieuwsbrief én krijg je toegang tot het besloten ledendeel van de website.

Binnen SAMPL staat het onderzoek naar archeologisch materiaal hoog in het vaandel. Om de specialisten, die de verschillende soorten archeologische vondstmaterialen bestuderen, nader tot elkaar te brengen zijn er verschillende werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen hebben als doel kennis en informatie uit te wisselen om zo het materiaalonderzoek op een hoger plan te tillen. Zo wordt er bijvoorbeeld nagedacht over welke kenmerken van archeologisch materiaal gedocumenteerd moeten worden en hoe dit op een gestandaardiseerde manier vorm te geven.

Wil je hier ook bij betrokken zijn, wordt dan lid van SAMPL! Klik voor meer informatie op onderstaande button.

Toegang tot het besloten ledendeel voor alle werkgroepen

Als lid ontvang je de SAMPL nieuwbrief met daarin een link naar de registratiepagina van het besloten ledendeel. Hier kun je jezelf registreren en krijg je toegang tot het besloten ledendeel. Heb je de nieuwsbrief met de link niet ontvangen? Neem dan contact op met redactie@sampl.nl

Contactpersonen van de werkgroepen:

Werkgroep Contactpersoon
BouwmateriaalTim Clerbaut
Handgevormd aardewerk (prehistorisch t/m inheems Romeins)Simone Bloo
Middeleeuwen & Nieuwe tijd aardewerk en glasAleike van de Venne
MetaalStijn Heeren & Marijn Stolk
NatuursteenRob Houkes & Marian Melkert
Prehistorisch en Romeins glasMieke Tolboom
Romeins aardewerkJoep Hendriks