Raakvlakken (2018)

Op vrijdag 15 juni vindt op de RCE te Amersfoort het vierde SAMPL congres getiteld RAAKVLAKKEN plaats.

Verschillende sprekers buigen zich over de raakvlakken tussen materialen, composiet-objecten en raakvlakken tussen diverse disciplines. Tevens is er ruimte voor de werkgroepen om bij elkaar te komen.

Aanmelden voor het congres kan via: materiaalspecialisten@gmail.com
Bijwonen van het congres is gratis. Geef wel graag even aan of je (op eigen kosten) gebruik wilt maken van de kantine voor de lunch.

10.00-10.30 Inloop met koffie

10.30-10.35 Welkomstwoord van de voorzitter

10:35-11:25 SAMENGESTELDE OBJECTEN
Janneke van der Stok-Nienhuis – Bronzen krammen uit Oss-Zevenbergen: raakvlakken tussen materialen tillen artefactbiografie naar hoger plan
Christel Brandenburgh – Textiel en metaal: zeldzaam, kwetsbaar en informatief
Karen de Vries en Mans Schepers – Potplanten en plantpotten. Een model voor het systematisch categoriseren van relaties tussen aardewerk en botanie

11.25-12:25 ONDERZOEKSMETHODEN
Hans Huisman – Asjemenou! Archeologische indicaties voor toepassingen van verbrandingsresten uit het verleden
Dominique Ngan-Tillard, Peter Hazen en Annelou van Gijn – X-ray micro-CT unveils trinity (ceramics, amber and flints) in Bell Beaker soil samples
Corinna de Regt en Luc Megens – Degradatie van Egyptisch faience: Hoe hebben verschillende glazuurmethoden de kwetsbaarheid van dit materiaal beïnvloed?

12.30-13.00 Lunch

13.00-14.30 SPECIALIST IN OVERLEG
Werkgroepen

14:30-14:45 theepauze

14:45-15:45 VONDSTASSEMBLAGES
Lourens van der Feijst – Een kamergraf te Huissen. Een assemblage uit de laatste twee decennia van de 1e eeuw
Roderick Geerts – Verloren voorraad. Vondsten uit een kelderkuil daterend in de vroege ijzertijd uit Berkel-Enschot onderzocht
Stijn Heeren – Benaderingen van antieke migratie in de archeologie: nieuwe richtingen

15:45-16:30 ALV

16.30 Borrel

Bericht in