Levensloop congres (2020)

Op vrijdag 7 februari hebben we een goed bezochte SAMPL dag gehouden. Een dag met geïnspireerde en inspirerende lezingen vanuit verschillende specialistische disciplines. Centraal stond het thema ‘de levensloop der dingen’. Vanaf het maakproces, via het dagelijks gebruik tot en met een tweede leven als vondst. 

Inhoudelijke deel congres: Dankzij Berna van Wijk weten we nu meer over boekbeslagen in al zijn voorkomens, van Gert van Oortmerssen hebben we veel geleerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het conserveren van diverse vondstgroepen uit natte contexten, Yvonne de Rue liet ons aan de hand van een stukje theorie over leermethoden van meester naar leerling hoe je vingertopindrukken kon gebruiken om de leerschool te achterhalen, Liesbeth Theunissen  heeft inzicht gegeven in een zoektocht naar de bron, het moedermateriaal van bijzondere zwaarden, Annemieke Verbaas toonde aan dat met hulp van specialisten experimentele archeologie we heel wat over het vakmanschap uit het verleden kunnen leren aan de hand van het reconstrueren van een kano uit de ijzertijd. En Wouter Roessingh gooide een knuppel in het hoenderhok hoe we door bewuste keuzes te maken in het PvE minder vondsten hoeven mee te nemen om een beter verhaal te vertellen. Dit monde uit in een prachtige discussie waarbij we konden concluderen dat goed onderzoek staat of valt bij goede PvE’s en dat daar in het archeologische proces minder aandacht naar toe gaat dan gewenst is. Hier liggen kansen voor archeologen en specialisten!

Bericht in