Privacy verklaring

Wie wij zijn

Ons website adres is : https://sampl.nl.

Ons fysieke adres is: Brechtenstede 2, 4847 GE, Teteringen.

Mailadres: info@sampl.nl

SAMPL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij bezoek aan deze website kan SAMPL persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken. Dat gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin. SAMPL waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals hierna beschreven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SAMPL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken afhankelijk van uw gebruik van deze website:

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Functie/Titel

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SAMPL verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SAMPL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de door u aangevraagde lidmaatschapsbevestiging en een factuur voor contributiebijdrage
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Verzenden van door u aangevraagde informatie
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de door u opgevraagde informatie te verstrekken
 • Voor toegang tot het besloten ledengedeelte van de website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SAMPL  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens die u opgeeft voor het toezenden van informatie verwijderen wij na verzending

 • persoonsgegevens die u opgeeft voor het toezenden van onze nieuwsbrief bewaren wij tot dat u uw abonnement opzegt.

 • persoonsgegevens die u opgeeft om toegang te krijgen tot het besloten ledendeel van de website bewaren wij tot u zichzelf uitschrijft of als u langer dan 24 maanden niet actief bent geweest in het besloten ledengedeelte.

Delen van persoonsgegevens met derden

SAMPL verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (bijv. het ontvangen van de nieuwsbrief) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SAMPL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SAMPL gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat uw bezoek aan de  website soepel verloopt. Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SAMPL gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw instellingen voor het besloten ledengedeelte onthouden worden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SAMPL.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sampl.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek deze mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SAMPL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@sampl.nl

SAMPL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons