Leidraden

Download hier de KNA leidraden voor alle anorganische archeologische materialen

In 2017 is de KNA Leidraad anorganisch vondstmateriaal verschenen. Deze Leidraad is door diverse auteurscollectieven vanuit SAMPL voor de SIKB opgesteld. Het gaat om een algemene Leidraad (deel A) die aangevuld kan worden met vondst- en periode specifieke delen (deel B). Op dit moment zijn reeds vijf materiaal specifieke Leidraden opgesteld en op termijn zullen meer Leidraden volgen.
Deze leidraden zijn hieronder te downloaden.

Je kunt deze en andere leidraden ook vinden op de website van het SIKB.