Het bestuur

Het bestuur van SAMPL bestaat op dit moment uit elf leden. Hieronder stellen ze zich kort voor.

Voorzitters: Marian Melkert
Penningmeesters: Ester van der Linden Roderick Geerts
Secretaris: Simone Bloo, Lara Laken Carola Nooijens
Belangenbehartiging: Nicole de Koning

foto Ester voor presentatie SAMPL_edit Ester van der Linden
Het afgelopen jaar heb ik in het voorlopige bestuur meegedacht en -gewerkt in het opstellen van missie en doelen, en van de statuten en het huishoudelijk reglement. Daarnaast heb ik als duo-penningmeester (mede) een begroting voor het eerste jaar opgesteld. Samen met Roderick Geerts zal ik de financiële zaken van SAMPL behartigen.
Materiële cultuur is een belangrijke factor in het zichtbaar maken van het verleden, zowel voor vakgenoten als voor het publiek. Door kennis met elkaar en met anderen te delen kan de waardering voor specialisten en specialistische kennis vergroot worden. SAMPL kan hierin een zinvolle rol spelen.

DSC_0592_edit Roderick Geerts
Als webmaster zal ik ervoor zorgen dat de website up to date blijft en dat daarop alle belangrijke informatie en documenten te vinden zijn. Door samen te werken en kennis te delen kunnen we verder komen en via onze specialismen onze aller geschiedenis bij een groter publiek onder de aandacht brengen. Materiële cultuur spreekt aan en maakt het verleden tastbaar!
Daarnaast zal ik als duo-penningmeester samen met Ester van der Linden de financiën van de vereniging op orde houden.

foto SBloo_edit Simone Bloo
Ik vind het belangrijk dat specialisten kennis en ervaring delen om het archeologische verhaal steeds beter en interessanter aan een groot publiek te kunnen vertellen. Door samen te werken en overeenstemming in werkwijze en methodiek te bewerkstelligen is makkelijker tot een eenduidig verhaal te komen. SAMPL kan hier in faciliteren en vormt een netwerk met korte communicatielijnen.

Marian Melkert 1507 Marian Melkert
Als algemeen bestuurslid ben ik beschikbaar voor ondersteunende taken. Zo heb ik me de afgelopen maanden vooral ingezet voor het organiseren van deze symposium- en oprichtingsdag. Hierna zou ik me graag willen richten op de pijler kwaliteit, onder andere door een werkgroep Natuursteen in het leven te roepen. Daarmee kan de onderlinge communicatie worden verbeterd en kunnen gegevens en ervaringen makkelijker worden uitgewisseld.