Laden Evenementen

8e SAMPL-CONGRES: Van materiaal naar ritueel. Inzicht in rituelen op basis van archeologische vondsten

Van materiaal naar ritueel 

Inzicht in rituelen op basis van archeologische vondsten

 

9.30-10.00: inloop en koffie/thee

10.00: opening

10.15: Daan Raemaekers: Grafrituelen en andere rituelen bij Nederlandse hunebedden

11.00-12.00: Werkgroepen

12.00: Samenvatting werkgroepen

 

12.30-13.20: Lunch

 

13.20: Fardau Mulder: Krassen in het aardewerk: de betekenis van ingekraste merken op aardewerk uit laatmiddeleeuwse vrouwenkloosters in Nederland

13.45: Bert Fermin: De Archeologie van Magie – Esoterische zegels in Zutphen

14.10: Peter van den Broeke: Een keramisch alternatief voor kookstenen: de primaire hittebron in de bronstijd-sauna van Nijmegen-Rustwat

14.35: Jan-Willem de Kort: Een vroegmiddeleeuwse cultusplaats in Twente: de schatvondst van Springendal bij Hezingen

 

15.00-15.30: koffie/thee

 

15.30: Ronald van Genabeek: Omgekeerd begraven potten uit de late middeleeuwen in ‘s Hertogenbosch

15.55: Sarah Lo Russo: The Cult of Micromorphology: The Potential of Sediments for the Reconstruction of Ritual Practices

16.20: Eric Norde & Sigrid van Roode: De casus Herwen-Hemeling: de ontdekking van een Romeins heiligdom en het doorbreken van oude rituelen (een interactieve lezing in discussie met de zaal)

 

We kijken uit naar een leuke en interessante dag!

 

 

~ het congres is een fysieke bijeenkomst; dit geldt voor het gehele programma. Er zijn geen mogelijkheden om online mee te doen.

~ Voor SAMPL-leden is het congres gratis, voor niet-leden geldt een entreeprijs van €10,-.

~ Lunch is niet bij het congres inbegrepen. Je kunt desgewenst gebruik maken van het bedrijfsrestaurant, of een eigen lunch meenemen. Als je van de lunch van het bedrijfsrestaurant gebruik wil maken, moet je dat bij je inschrijving aangeven. De kantine van de RCE kan er dan rekening mee houden.

~ meld je aan vóór 1 februari via info@sampl.nl en geef daarbij aan of je gebruik maakt van het bedrijfsrestaurant van de RCE of niet.