Agenda

Hieronder is te zien welke evenementen SAMPL organiseert of waar de bestuursleden aan deelnemen, namens SAMPL:

Eerstvolgende bestuursvergadering: 23-05-2017. Als je nog een onderwerp hebt dat op de agenda moet, laat het ons weten!

Op 23 juni 2017 zal het eerstvolgende jaarlijkse SAMPL-congres en de algemene ledenvergadering gehouden worden.

Op 15 juni is er een Archeologieplatform: Het laat-neolithicum t/m begin van de midden-bronstijd in Nederland. Nieuwe kansen voor specialistisch onderzoek? Zie voor meer informatie: http://archeologieinnl.nl/omgaan-met-archeologie/archeologieplatform

21-04-2017 Bestuursvergadering
Een vergadering in het teken van het aankomende congres.

17-03-2017 Bestuursvergadering
Bij deze vergadering zijn enkele bestuursleden van BAP uitgenodigd.

09-03-2017 3e Groot Reuvensoverleg
Ook dit maal zal SAMPL aanschuiven bij het Groot Reuvensoverleg.

23-02-2017 Bestuursvergadering
Deze bestuursvergadering staat vooral in het thema van het aankomende congres en eerste bijeenkomsten van de verschillende werkgroepen.

13-01-2017 Bestuursvergadering
Bij deze vergadering zijn de eerste plannen gemaakt voor het aankomende congres.

17-11-2016 Bestuursvergadering
Dit was de eerste vergadering in de nieuwe bestuurssamenstelling. Hierbij zijn naast diverse praktische zaken ook alle punten besproken die op het congres en de algemene ledenvergadering aan de leden voorgelegd zijn.

21-10-2016 2e SAMPL congres
Het najaarscongres van SAMPL was ook een succes, met een opkomst van 48 man waarvan ongeveer de helft lid was van SAMPL.

22-09-2016 Bestuursvergadering
Deze bestuursvergadering staat vooral in het thema van het aankomende congres en de aanloop daar naartoe.

09-06-2016 2e Groot Reuvensoverleg
SAMPL is wederom uitgenodigd om als toehoorder bij het Groot Reuvensoverleg aan te schuiven. Hier is dan ook een afvaardiging heen geweest.

12-05-2016 Bestuursvergadering
De eerste stappen zijn genomen ter voorbereiding van het najaarscongres.

03-03-2016 1e Groot Reuvensoverleg
SAMPL is uitgenodigd om als toehoorder bij het 1e Groot Reuvensoverleg aan te schuiven. Hier is dan ook een afvaardiging heen geweest.

17-03-2016 Bestuursvergadering
Nu SAMPL officieel bestaat en leden heeft wordt de website aangepast. Er gaan werkgroepen voor de verschillende materiaalgroepen komen waarin specialisten elkaar kunnen vinden en zo kennis en kunde uit kunnen wisselen met elkaar.

22-03-2016 overleg met BAP
Een overleg met BAP gehad om te zien waar de gemeenschappelijke raakpunten van beide verenigingen liggen en hoe wel elkaar daarin kunnen bijstaan. We vertegenwoordigen immers allebei specialisten in de archeologie.

11-02-2016 Oprichtingscongres
Het oprichtingscongres is gehouden op 11 februari, en was een succes. Met 50 bezoekers en 38 nieuwe leden.

07-01-2016 Zesde overleg
De eerste vergadering stond vooral in het teken van het aankomende oprichtingscongres.

22-10-2015 Vijfde overleg
De website is online en het eerste en tevens oprichtingscongres wordt voorbereid.

03-09-2015 Vierde overleg
Website in opbouw, maar SAMPL heeft al wel publiciteit gegenereerd in haar facebook-groep en veel mensen die de groep volgen.

09-07-2015 Derde overleg
Statuten worden goedgekeurd en er wordt een eerste overleg gepland om deze website op te gaan zetten, tevens is er een logo ontworpen.

29-05-2015 Tweede overleg
De naam SAMPL is bedacht en de eerste stukken, zoals statuten en het huishoudelijk reglement, worden voorbereid en inhoudelijk besproken.

27-03-2015 Eerste vergadering
Hierbij waren specialisten uit alle gelederingen aanwezig, zzp’ers, universiteit, bedrijven en hogeschool. Er was vrij snel een consensus over wat men wilde en hoe een platform vorm gegeven diende te worden. Tevens is uit de groep aanwezigen een oprichtingsbestuur geformeerd.

17-02-2015 Eerste oproep
De eerste oproep is verstuurd aan specialisten met de vraag of er behoefte is aan een gemeenschappelijk platform. En of zij die zich daarvoor in willen zetten zich willen melden om daarover van gedachten te wisselen.