Alle Materiaal Specialisten op één platform!

SAMPL: Alle Archeologische Materiaalspecialisten op één platform!

Word lid van SAMPL

SAMPL, Specialisten Archeologische Materiaal PLatform, is in 2016 opgericht voor en door specialisten van anorganische materialen, zoals aardewerk, steen, metaal en glas. Met dit platform willen we onderzoek van deze archeologische vondstmaterialen stimuleren, onder andere door:

  • De kwaliteit van archeologische materiaalstudies te verhogen.
  • De kennis van archeologische vondsten over te dragen, van specialist naar andere archeologen, van specialist naar het brede publiek, tussen specialisten onderling.
  • De belangen van materiaalspecialisten binnen het archeologische bestel te behartigen.
ringbit archeologische vondst SAMPL

SAMPL, Specialisten Archeologische Materiaal PLatform, is in 2016 opgericht voor en door specialisten van anorganische materialen, zoals aardewerk, steen, metaal en glas. Met dit platform willen we onderzoek van deze archeologische vondstmaterialen stimuleren, onder andere door:

  • Verhoging van de kwaliteit van archeologische materiaalstudies.
  • Kennis van archeologische vondsten over te dragen, van specialist naar andere archeologen, van specialist naar het brede publiek, tussen specialisten onderling.
  • De belangen van materiaalspecialisten binnen het archeologische bestel te behartigen.
ringbit archeologische vondst SAMPL

Word lid van SAMPL

Dit is SAMPL

Binnen SAMPL staat het onderzoek naar archeologisch materiaal hoog in het vaandel. Om de specialisten, die de verschillende soorten archeologische vondstmaterialen bestuderen, nader tot elkaar te brengen zijn er werkgroepen opgericht, leidraden geschreven en worden er symposia en andere bijeenkomsten georganiseerd.

Werkgroepen

Binnen SAMPL staat het onderzoek naar archeologisch materiaal hoog in het vaandel. Om de specialisten nader tot elkaar te brengen zijn er verschillende werkgroepen opgericht.

Leidraden

In 2017 is de KNA Leidraad anorganisch vondstmateriaal verschenen. Deze Leidraad is door diverse auteurscollectieven vanuit SAMPL voor de SIKB opgesteld.

Agenda

Bekijk de agenda voor het aankomend SAMPL congres en andere evenementen binnen het specialistisch archeologisch vakgebied.

oude krantfragmenten

Vondst met een verhaal

Archeologisch materiaalspecialisten zijn een onmisbaar onderdeel van de archeologie. Dateringen, dagelijkse handelingen en contacten over lange afstand worden vaak vastgesteld aan de hand van cultureel vondstmateriaal zoals aardewerk, metaal en vuursteen. Bovendien zorgen specialisten ervoor dat mooie vondsten ook mooie verhalen worden: zowel de professional als het bredere publiek is geïnteresseerd in vondsten en het verhaal dat ermee verteld kan worden.

Abonneer je op de SAMPL nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en activiteiten van SAMPL
!
!
!

Wij gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Something went wrong. Please check your entries and try again.

ArtefActueel

Met trots presenteert SAMPL een nieuwe archeologische reeks: ArtefActueel.

De reeks ArtefActueel biedt nieuwe inzichten in archeologisch materiaal uit de prehistorie tot de nieuwe tijd. In deze eerste bundel wordt onderzoek aan vondsten uit de Romeinse tijd tot voorbij de middeleeuwen gepresenteerd.

Nieuwsgierig geworden? Bestel je exemplaar hier

Heb je zelf een vondst die in het volgende nummer niet mag ontbreken? Meld je artikel aan voor 1 juni 2022 bij de redactie. 1 oktober 2022 is de deadline voor het inleveren van een bijdrage, download hieronder de auteursrichtlijnen waaraan de bijdrage moet voldoen. Let wel: Minimaal één van de auteurs dient lid te zijn van SAMPL.

artefactueel tijdschrift archeologie