Over SAMPL

Doelstelling: samenvatting

SAMPL is officieel opgericht in februari 2016 en stelt zich tot doel om onderzoek van archeologische vondstmaterialen zoals aardewerk, metaal, steen en glas te stimuleren, onder andere door:

  • verhoging van de kwaliteit van archeologische materiaalstudies
  • kennis van archeologische vondsten over te dragen, van specialist naar andere archeologen, van specialist naar het brede publiek, tussen specialisten onderling
  • de belangen van materiaalspecialisten binnen het archeologische bestel te behartigen

Zie ook het artikel zoals gepubliceerd in de 4e Archeobrief van 2015.
De statuten alsmede het huishoudelijk reglement (in voorbereiding) kunnen per mail opgevraagd worden.