Werkgroep Romeins aardewerk

Wie zijn wij?
De werkgroep bestaat uit archeologen die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn als specialist Romeins aardewerk. Onder Romeins aardewerk verstaan wij al het aardewerk dat is vervaardigd en gebruikt tussen het tweede decennium voor het begin van de jaartelling en de tweede helft van de 5e eeuw.

Wat is ons doel?
• Het vormen van een netwerk dat dienst kan doen als vraagbaak en klankbord voor collega’s, zowel specialisten, niet-specialisten of geïnteresseerden.
• Het bevorderen van kennis uitwisseling, o.a. door het onderling verspreiden van nieuwe publicaties en door elkaar op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen binnen ons vakgebied.
• Actief bijdragen aan de ontwikkeling van het Romeinse aardewerkonderzoek, o.a. door gezamenlijk het toepassen van methoden te bespreken en te werken aan standaarden zodat gegevens beter uitwisselbaar worden.
• Het bevorderen van het draagvlak voor onderzoek naar Romeins aardewerk, door archeologen én niet-archeologen bewust te maken van het nut van goed aardewerkonderzoek. Het verhaal achter de scherven moet beter en breder vertelt worden!

Wat gaan we doen?

• Het eerste doel is het opstellen van een hoofdstuk over Romeins aardewerk voor de KNA-Leidraad Anorganisch materiaal.
• Periodieke bijeenkomsten organiseren om kennis en ideeën uit te wisselen, en natuurlijk aardewerk te bekijken.

De werkgroepleden (in alfabetische volgorde) zijn:

Naam Mailadres
Harry van Enckevort
Roderick Geerts r.geerts [at] archeologie.nl
Stijn Heeren s.heeren [at] vu.nl
Joep Hendriks J.Hendriks [at] uva.nl
Julie Van Kerckhove j.van.kerckhove [at] vu.nl
Ester van der Linden ester [at] archeofocus.nl
René Kloosterman
Rien Polak m.polak [at] let.ru.nl
Fréderique Reigersman-van Lith de Jeude f.reigersman [at] archeologie.nl
Timo Vanderhoeven

 

Terug naar alle werkgroepen