Werkgroep handgevormd aardewerk (prehistorisch t/m inheems Romeins)

Wie zijn wij?
De Werkgroep Handgevormd aardewerk bestaat uit aardewerkspecialisten op het gebied van de prehistorie tot en met de Romeinse tijd, vooral gericht op het Nederlandse grondgebied maar met internationale kennis.

Wat willen we?
Het doel van de werkgroep is kwaliteitsverhoging van het aardewerkonderzoek. We willen duidelijk maken wat de potentie van deze belangrijke materiaalgroep is binnen het archeologische onderzoek.

Hoe willen we dit bereiken:
1) door te komen tot een meer uniforme benadering en classificatie van het materiaal met oog voor diversiteit van werkwijzen van een ieder,
2) door het formuleren van randvoorwaarden voor de diverse typen rapportages (waardering, scan, analyse: wat moet zeker vermeld worden?), en
3) uitwisseling van kennis, zowel praktisch door het tonen en bespreken van vaatwerk als door uitwisseling en collegiale toets van rapportteksten.

Huidige actieplannen en ideeën:
• bijeenkomsten 2x per jaar waarbij een bepaald onderwerp/thema wordt uitgediept,
• opstellen van richtinggevende alinea’s voor PvE’s met betrekking tot goed aardewerkonderzoek, en vervolg schrijven voor NOaA,
• uitwisseling van publicaties,
• practica van vondstgroepen (aardewerk) die vragen opwerpen bij de onderzoeker bespreken met een grote groep specialisten.

De werkgroepleden (in alfabetische volgorde) zijn:

Naam Mailadres
Simone Bloo s.bloo [at] baac.nl
Peter van den Broeke p.van.den.broeke [at] nijmegen.nl
Emile Eimermann emile_eimermann [at] yahoo.com
Roderick Geerts r.geerts [at] archeologie.nl
Joep Hendriks J.Hendriks [at] uva.nl
Julie Van Kerckhove j.van.kerckhove [at] vu.nl
Annet Nieuwhof a.nieuwhof [at] rug.nl
Laurens Thissen lthissen [at] xs4all.nl

 

Terug naar alle werkgroepen