Leidraden Vondstmateriaal

In 2017 is de KNA Leidraad anorganisch vondstmateriaal verschenen. Deze Leidraad is door diverse auteurscollectieven vanuit SAMPL voor de SIKB opgesteld. Het gaat om een algemene Leidraad (deel A) die aangevuld kan worden met vondst- en periodespecifieke delen (deel B). Op dit moment zijn reeds vijf materiaalspecifieke Leidraden opgesteld en op termijn zullen meer Leidraden volgen. Let wel de Leidraden aardewerk uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn nog in conceptfase. Via de site van de SIKB kon er t/m 20 mei 2020 op die concepten gereageerd worden. In de aankomende tijd worden ingezonden opmerkingen verwerkt en zullen de Leidraden in definitieve versie gaan verschijnen.
Deze leidraden zijn te downloaden op https://www.sikb.nl/archeologie/kna-leidraden of hieronder.