Auteursrichtlijnen

Vanaf 2020 gaat SAMPL elke twee jaar een bundel uitgeven waarin artikelen over materiële cultuur centraal staan. De reeks accepteert bijdragen die gaan over archeologisch vondstmateriaal. Alle objecten die door mensen als voorwerp gebruikt zijn of door mensenhanden vervaardigd zijn, komen hiervoor in aanmerking. Voorwerpen uit alle perioden zijn welkom, van de vroegste prehistorie tot de dag van gisteren. Bijdragen gaan bij voorkeur over bijzondere ontdekkingen m.b.t. materiële cultuur, zowel nouveautés als nieuwe inzichten in bekende mobilia(categorieën) of nieuwe onderzoeksmethoden.

De deadlines voor het aankomende nummer zijn:
Per 1 juni 2021 is de aanmelding voor een artikel gesloten. Indien er genoeg ruimte is, kan een extra artikel eventueel opgenomen worden, schroom niet te mailen.
Voor 1 september 2021 aanleveren artikel

Zie hieronder de auteursrichtlijnen: